Δήμος Θεσσαλονίκης: Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη (26/1) το Δημοτικό Συμβούλιο

Με 27 θέματα στην ημερησία διάταξη, συνεδριάζει αύριο (26/1), στις 6.00 το απόγευμα το Δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης

Τα θέματα που θα συζητηθούν, είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο- Αποδοχή παραίτησης και επικύρωση ορισμού αντικαταστάτη του κ. Κωνσταντίνου Ιακώβου από τη θέση του Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Βρεφονηπιακής Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας» (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) Δήμου Θεσσαλονίκης (τακτικό μέλος υποδεικνυόμενο από τον Δήμαρχο)

ΘΕΜΑ 2ο – Αποδοχή παραίτησης και επικύρωση ορισμού αντικαταστάτη του κ. Στέφανου Γωγάκου από τη θέση του Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης» (τακτικό μέλος υποδεικνυόμενο από τον Δήμαρχο)

ΘΕΜΑ 3ο – Επικύρωση ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ) λόγω λήξης της θητείας του Εισηγητής Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

ΘΕΜΑ 4ο – Αποδοχή παραίτησης και επικύρωση ορισμού αντικαταστάτη της κ.Ίνγκας (Άννας) Αβραμίδου από τη θέση της Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων» (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ 5ο – Αποδοχή παραίτησης και επικύρωση ορισμού αντικαταστάτη του κ. Πέτρου Λεκάκη, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ 6ο – Επικύρωση ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός», λόγω λήξης της θητείας του

ΘΕΜΑ 7ο –  Συγκρότηση Επιτροπών Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2022

ΘΕΜΑ 8ο – Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της επιτροπής για τον καθορισμό τιμήματος εκποίησης ακινήτων, αγοράς ακινήτων και μισθωτικής αξίας οικοπέδων ή και κτιρίων προς στέγαση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μισθώματος για εκμίσθωση ακινήτων σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και εκποίησης κινητών πραγμάτων των Δήμων

ΘΕΜΑ 9ο – Ορισμός επιτροπής για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικών μονάδων

ΘΕΜΑ 10ο – Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θεσσαλονίκης έναντι του Περιφερειάρχη, για την ενημέρωση των φακέλων γνωστοποίησης λειτουργίας των Δημοτικών Γυμναστηρίων, του Κολυμβητηρίου και των γηπέδων αντισφαίρισης

ΘΕΜΑ 11ο – Παραχώρηση του 5ου ορόφου και μέρος του 6ου ορόφου του δημοτικού ακινήτου της οδού Παπαρηγοπούλου 7 στο Ινστιτούτο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιων Παθήσεων, και του 7ου ορόφου στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και στην Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Κεντρικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ 12ο – Αίτηση θεραπείας κατά της υπ΄αρ. 629/03-11-2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης για αυθαίρετη διενέργεια διαφήμισης κατά το έτος 2019

ΘΕΜΑ 13ο – Επιβολή προστίμου για προβολή υπαίθριας διαφήμισης με τοποθέτηση ενδεικτικών-προσδιοριστικών μέσων

ΘΕΜΑ 14ο – Επιβολή προστίμου για προβολή υπαίθριας διαφήμισης με τοποθέτηση ενδεικτικών-προσδιοριστικών μέσων

ΘΕΜΑ 15ο – Επιβολή προστίμου για προβολή υπαίθριας διαφήμισης με τοποθέτηση ενδεικτικών-προσδιοριστικών μέσων

ΘΕΜΑ 16ο – Επιβολή προστίμου για προβολή υπαίθριας διαφήμισης με τοποθέτηση ενδεικτικών-προσδιοριστικών μέσων

ΘΕΜΑ 17ο – Επιβολή προστίμου για προβολή υπαίθριας διαφήμισης με τοποθέτηση ενδεικτικών-προσδιοριστικών μέσων

ΘΕΜΑ 18ο – Επιβολή προστίμου για προβολή υπαίθριας διαφήμισης με τοποθέτηση ενδεικτικών-προσδιοριστικών μέσων

ΘΕΜΑ 19ο – Επιβολή προστίμου για προβολή υπαίθριας διαφήμισης με τοποθέτηση ενδεικτικών-προσδιοριστικών μέσων

ΘΕΜΑ 20ο – Έγκριση υποβολής πρότασης συμμετοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030» (100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030), μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 21ο – Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών Εισηγητής Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

ΘΕΜΑ 22ο – Παράταση ισχύος Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

ΘΕΜΑ 23ο – Συμπληρωματική κατανομή επιχορηγήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών προς τις Σχολικές Επιτροπές του Δ.Θ. για τις λειτουργικές τους ανάγκες και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης

ΘΕΜΑ 24ο – Διαγραφές και νέες εγγραφές στους Δημοτικούς Σταθμούς της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών

ΘΕΜΑ 25ο – Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης Σχολικής Επιτροπής Α΄βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης ύψους 6.820,00 € (με Φ.Π.Α.) για εργασίες κατασκευής χυτού δαπέδου ασφαλείας στο 87ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας, με ταχυδρομική διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 1, Τ.Κ 54645, (Απόδοση χρημάτων σε Σχολικές Επιτροπές για επισκευή και συντήρηση σχολείων)

ΘΕΜΑ 26ο – Χαρακτηρισμός ως επειγούσης ανάγκης της σύνταξης πράξης αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης στη συμβολή των οδών Θεόφραστου Σακελλαρίδη και Αχ. Σαμοθράκη μετά από άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης

ΘΕΜΑ 27ο – Έγκριση διενέργειας «Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ (DECK) ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και κατάρτιση όρων διακήρυξης αυτού

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Σχολιάστε