Δήμος Σιντικής: Ποίοι εκλέχθηκαν στο Προεδρείο ΔΣ και στις Επιτροπές

O Δήμος Σιντικής προχώρησε σύμφωνα με τον κανονισμό στην εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Μελών Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την νέα χρονιά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής με την ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 9 Ιανουαρίου 2022 εξέλεξε το καινούριο του Προεδρείο, αλλά και τα μέλη που θα απαρτίζουν την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής.

Όσον αφορά το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγησαν:
1.Πρόεδρος: Μαυροφρύδης Κυριάκος
2.Αντιπρόεδρος: Σπανίδης Ευθύμιος
3.Γραμματέας: Κοσμίδης Παναγιώτης

Για την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ εξελέγησαν:

ΣΙΝΤΙΚΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
α) Τακτικά μέλη:
1. Κορωνίδης Παύλος
2. Ιντζές Νικόλαος
β) Αναπληρωματικά μέλη:
1. Ρόδη Σουλτάνα
2. Λεωνάκης Λεωνίδας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
α) Τακτικό μέλος:
1. Γεωργιάδης Άνθιμος
β) Αναπληρωματικό μέλος:
1. Φραγκαλής Δημήτριος
ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
α) Τακτικό μέλος:
1. Δήμου Ιωάννης
β) Αναπληρωματικό μέλος:
1. Κοσμίδης Παναγιώτης

Για την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ εξελέγησαν:

ΣΙΝΤΙΚΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
α) Τακτικά μέλη:
1. Ρόδη Σουλτάνα
2. Μαυροφρύδης Κυριάκος
β) Αναπληρωματικά μέλη:
1. Νικολάου Λεωνίδας
2. Κορωνίδης Παύλος
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
α) Τακτικό μέλος:
1. Φραγκαλής Δημήτριος
β) Αναπληρωματικό μέλος:
1. Αθανασιάδης Αναστάσιος
ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
α) Τακτικό μέλος:
1. Κοσμίδης Παναγιώτης
β) Αναπληρωματικό μέλος:
1. Δήμου Ιωάννης
Σχολιάστε