Δήμος Λήμνου: Εκλογή Προεδρείου Δ.Σ. και μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου Λήμνου συνεδρίασε χθες (9/1), διά ζώσης και προχώρησε, όπως ορίζει ο νόμος, στην εκλογή του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Στην ειδική συνεδρίαση για τις δημαιρεσίες που αφορούν στο β’ μισό της τρέχουσας αυτοδιοικητικής θητείας αναδείχθηκαν κατά πλειοψηφία:

– Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Ευάγγελος Χριστοφιδέλλης
Αντιπρόεδρος ο κ. Βασίλειος Κριθαρέλλης
Γραμματέας, ο κ. Νικόλαος Ρηγόπουλος

Εκλογή μελών επιτροπών

Οικονομική επιτροπή

Τακτικά Μέλη:
1. κ. Μουστάκας Παναγιώτης – Παράταξη «Σταθερή Πορεία για τη Λήμνο»
2. κ. Ψάρρας Χρυσόστομος – Παράταξη «Σταθερή Πορεία για τη Λήμνο»
3. κ. Γεώργα Ελεονώρα – Παράταξη «Νίκη για τη Λήμνο»
4. κ. Γιαρμαδούρος Ευάγγελος – Παράταξη «Η Λήμνος Μπροστά»
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. κ. Γαροφαλλίδης Εμμανουήλ – Παράταξη «Σταθερή Πορεία για τη Λήμνο»
2. κ. Μαρινάκης Νικόλαος – Παράταξη «Σταθερή Πορεία για τη Λήμνο»
3. κ. Κριθαρέλλης Βασίλειος – Παράταξη «Νίκη για τη Λήμνο»
4. κ. Ρηγόπουλος Νικόλαος – Παράταξη «Η Λήμνος Μπροστά»

Επιτροπή ποιότητας ζωής

Τακτικά Μέλη:
1. κ. Μουστάκας Παναγιώτης – Παράταξη «Σταθερή Πορεία για τη Λήμνο»
2. κ. Ψάρρας Χρυσόστομος – Παράταξη «Σταθερή Πορεία για τη Λήμνο»
3. κ. Κριθαρέλλης Βασίλειος – Παράταξη «Νίκη για τη Λήμνο»
4. κ. Πλαφαδέλλης Ευάγγελος – Παράταξη «Η Λήμνος Μπροστά»
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. κ. Γαροφαλλίδης Εμμανουήλ – Παράταξη «Σταθερή Πορεία για τη Λήμνο»
2. κ. Μαρινάκης Νικόλαος – Παράταξη «Σταθερή Πορεία για τη Λήμνο»
3. κ. Καφαλτής Αλέξανδρος – Παράταξη «Νίκη για τη Λήμνο»
4. κ. Αρχοντίδης Βασίλειος – Παράταξη «Η Λήμνος Μπροστά»
Σχολιάστε