Δήμος Κιλελέρ: Ο Κώστας Φιλιππούλης αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού – Ελέγχου Δημοτικής Περιουσίας και Προσωπικού

Με απόφαση του Δημάρχου Κιλελέρ Θανάση Νασιακόπουλου ορίζεται ο Κώστας Φιλιππούλης αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού-Ελέγχου Δημοτικής Περιουσίας και Προσωπικού με θητεία ενός έτους ήτοι από 1.1.2022 μέχρι 31.12.2022.

Οι αρμοδιότητες του νέου αντιδημάρχου είναι οι εξής:

α. Εποπτεία και ευθύνη εκπόνησης στρατηγικού και επιχειρησιακού Προγράμματος και των αιτήσεων προγραμμάτων δράσης του Δήμου.

β. την προώθηση προγραμμάτων προσωπικού

γ. την προώθηση προτάσεων και ενεργειών για τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού θεσμικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

δ. τη διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου (εκμισθώσεις, παραχωρήσεις κλπ), τις πάσης φύσεως μισθώσεις ακινήτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.

ε.  Καταστημάτων, επιχειρήσεων  και εμπορίου

-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

– τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος

– την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο  των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

– τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

– τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

– την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001).

– γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

–τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.

-τις αρμοδιότητες που περιλαμβάνει το Τμήμα Προγραμματισμού στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

στ. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού  και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα   των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης,  Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

Οι υπόλοιποι αντιδήμαρχοι παραμένουν όπως τους όρισε ο Δήμαρχος την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και είναι οι:

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ για την Δ.Ε. Πλατυκάμπου

ΠΙΝΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ για τις Δ.Ε. Αρμενίου και Κιλελέρ

ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ για τις Δ.Ε. Νίκαιας και Κραννώνος

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Κοινωνικής Πολιτικής

ΧΛΙΑΠΗ – ΓΚΟΥΝΙΑΡΟΥΔΗ ΒΑΝΑ Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Καθαριότητας, Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας και Μηχανολογικού Εξοπλισμού

ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Οικονομικού, Διοικητικού και Τεχνικών Έργων
Σχολιάστε