Δημαιρεσίες στον Δήμο Καρδίτσας για Πρόεδρο Δ.Σ. Οικονομική Επιτροπή, Ποιότητα Ζωής

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010, όπως  ισχύουν, καθώς και τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ 932 & 933/2021 καλούνται οι σύμβουλοι στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο την 9η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση του Σώματος με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι:

α) Προέδρου

β) Αντιπροέδρου

  1. γ) Γραμματέα

 

  1. Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι:

α) Έξι τακτικών & 

β) Αναπληρωματικών μελών 

          

  1. Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ήτοι:

α) Έξι τακτικών & 

β) Αναπληρωματικών μελών 

 

Επισημαίνονται τα κάτωθι:

α) Η αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου δεν πληροί τις υγειονομικές προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή δια ζώσης συνεδρίασης με τη συμμετοχή του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω χωρητικότητας

β) Η συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων στη συνεδρίαση, αλλά και του αναγκαίου για τη διαδικασία προσωπικού του Δήμου θα γίνει με την επίδειξη

  • πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή
  • αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID- 19 (PCR ή rapid test 48 ωρών) 

 Ο πλειοψηφών & προεδρεύων                      δημοτικός σύμβουλος

                                                                                 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Γ. ΣΠΑΝΙΑΣ

 
Σχολιάστε