Αυτό είναι το νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Βαρβάρας

Στις δημαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή (9/1) από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή του Προεδρείου καθώς και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής  Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εκλέχθηκαν οι εξής:

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Βασίλης Βόσσος
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Μιχαήλ Φράγκου
Γραμματέας: Σταυρούλα Μπαντούνα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τακτικά Μέλη

Δημήτριος Κλειτσής

Αλεξάνδρα Φέγγη

—————————————————

Αναστασία (Τασούλα) Πετράκου

Βασίλειος Δεδεγκίκας (Γιαπιντζάκης)

Αναπληρωματικά Μέλη

1.Παναγιώτης Περάκης

2.Βασίλειος Βόσσος

————————————————-

Μιχαήλ Φράγκου

Νικόλαος  Πιερακέας 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Τακτικά Μέλη

Θεοδώρα- Μαρία Μαρσώνη

Παναγιώτης Ξανθόπουλος

—————————————————-

Σάββας Σαββίδης

Σταυρούλα Μπαντούνα
 

Αναπληρωματικά Μέλη

1.Βασίλειος Βόσσος

2.Αλεξάνδρα Φέγγη

————————————————

Θεμιστοκλής Ντάβιος

Νικόλαος Πιερακέας

            

 
Σχολιάστε