Θέσεις εργασίας στον Δήμο Βόλβης

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Βόλβης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.Σχολιάστε