Τερζής: «Ο Δήμος Σερρών, επικοινωνεί μια δράση που στην ουσία έληξε…»

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Σερρών, Βασίλης Τερζής με την οποία σχολιάζει την απόφαση της δημοτικής αρχής Χρυσάφη να δώσει απευθείας ανάθεση ετεροχρονισμένα για την Απογραφή Πληθυσμού, η οποία έχει λήξει.

Συγκεκριμένα ο κ. Τερζής αναφέρει:

1) Μόλις τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 λήφθηκε η απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με τον χαρακτηρισμό του κατεπείγοντος, για την έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης, συνολικού ποσού 6.125,60€, για δράσεις παρεχόμενων υπηρεσιών δημοσιότητας – ευαισθητοποίησης, για την Απογραφή πληθυσμού του Δήμου Σερρών.
Κι όμως η διενέργεια της απογραφής ήταν γνωστή από την αρχή του έτους, μιας και το 2021 είχε οριστεί και ως έτος Απογραφής. Προς τι το κατεπείγον;
Η ηλεκτρονική αυτοαπογραφή ξεκίνησε με ημερομηνία αναφοράς τις 22 Οκτωβρίου και καταληκτική αρχικά ημερομηνία έως τις 26 Νοεμβρίου παίρνοντας οριστική παράταση έως τις 13 Δεκεμβρίου (εκ των υστέρων πήρε άλλη μια παράταση για τροποποιήσεις μόνο έως και τις 17 Δεκεμβρίου 2021).
Τα παραπάνω τα είπα και τα έγραψα στις 6 Δεκεμβρίου 2021 σε Δ.Τ με τίτλο «Και στην Απογραφή Αργήσαμε;;;».
Στη συνέχεια:
2) 6-12-2021, η 1068 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, βεβαίωση Προϊσταμένου Οικονομικής Επιτροπής και δέσμευση πίστωσης.
3) 13-12-2021, 1358/43221απόφαση δημάρχου περί «Έγκριση της
υπ’ αριθμ. 8/2021 Μελέτης του Γραφείου Τύπου και Δημόσιων Σχέσεων για την εν λόγω δράση.
4) 14-12-2021, 43417 η πρόσκληση του Δήμου Σερρών η οποία αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
5) 16-12-2021, η προσφορά που υποβλήθηκε με α.π. 4384,4 ποσού 6.125,60 € με Φ.Π.Α.
6) 23 12 2021, απευθείας ανάθεση και υπογραφή της Σύμβασης με την επισήμανση: Η παρούσα ανάθεση ισχύει για το διάστημα του ενός (1) μήνα από την ημέρα της υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή 23 12 2021.

Με λίγα λόγια απευθείας ανάθεση 6.125,60 € με Φ.Π.Α για δράσεις παρεχόμενων υπηρεσιών δημοσιότητας – ευαισθητοποίησης, για την Απογραφή πληθυσμού του Δήμου Σερρών για ένα μήνα, από τις 23/12/21 ενώ η ηλεκτρονική απογραφή έχει λήξη από τις 13/12/2021.
Ούτε τα προσχήματα.., μα να ξέρετε όλα εξηγούνται και τίποτα δεν δικαιολογείται πια…
«Και εις έτη πολλά…»
Με τιμή

Βασίλης Τερζής
Σχολιάστε