Ψήφισμα Π.Σ. σχετικά με την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και στα Ιόνια Νησιά

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συζητήθηκε το ζήτημα της μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ για τα νησιά. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο  με ευρύτατη πλειοψηφία έκανε δεκτή την πρόταση την οποία εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Ανταγωνιστικότητας κ. Γιώργος Στασινόπουλος και συνδιαμορφώθηκε σχετικά με την τυχόν εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και στα νησιά του Ιονίου. 

Αποτελεί πάγια θέση μας η νησιωτικότητα να καταστεί βασικός πυλώνας στο σχεδιασμό των πολιτικών για τα νησιά μας και η τυχόν εφαρμογή μειωμένων συντελεστών από το 2025, όπως προκρίνεται για τα νησιά του Αιγαίου, και για τα Ιόνια Νησιά θα αποτελέσει σημαντική εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση. 

Το κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων

Η πρόσφατη πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ECOFIN, σχετικά με την επικαιροποίηση των κοινών κανόνων ως προς τους Συντελεστές ΦΠΑ στην ΕΕ και την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών στα νησιά του Αιγαίου κρίνεται σημαντική για τη χώρα μας αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί ανισότητα εντός της χώρας.

Τα Ιόνια Νησιά, μια Περιφέρεια με γεωγραφική διασπορά όπου εκτείνεται από τα Διαπόντια νησιά ως τις Στροφάδες, δε γίνεται να εξαιρούνται από την εφαρμογή μιας τέτοιας ρύθμισης. Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και η οικοδομική δραστηριότητα για τους νησιώτες και τους επισκέπτες μας, επιβαρύνονται σημαντικά λόγω του μεταφορικού κόστους. Τυχόν εφαρμογή μόνο για τα νησιά του Αιγαίου είναι εις βάρος των νησιωτών μας, ως προς τη δίκαιη ανάπτυξη. Οι λόγοι της εφαρμογής της ρύθμισης του μειωμένου συντελεστή λόγω απόστασης από την ηπειρωτική χώρα και άρα αυξημένο μεταφορικό κόστος κρίνονται έωλοι καθώς έχουν συμπεριληφθεί νησιά με μικρότερη ή παρόμοια απόσταση από τον πλησιέστερο ηπειρωτικό λιμένα σε σχέση με τα νησιά μας. Επίσης η εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου, με τις όποιες αδυναμίες του κυρίως λόγω γραφειοκρατίας που δεν του επέτρεψαν να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, μαζί με τα υπόλοιπα νησιά συμπεριέλαβε και τα νησιά μας. 

Για τους λόγους αυτούς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ζητά:

 

  • Η εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ από 01/01/2025 να ισχύσει και για τα Ιόνια Νησιά με τους ίδιους όρους όπως και για τα νησιά του Αιγαίου για λόγους ισονομίας, ισοπολιτείας, κοινωνικής δικαιοσύνης και ισόρροπης ανάπτυξης.

 

  • Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση της απόφασης του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN) ώστε να συμπεριληφθούν στην οδηγία και τα Ιόνια Νησιά.

 

  • Να διαβιβαστεί το ψήφισμα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το συμβούλιο Υπουργών της Ευρώπης και βέβαια την Ελληνική Κυβέρνηση.

 

  • Να υπάρξει συντονισμός με τους τοπικούς Βουλευτές, την ΠΕΔΙΝ και με άλλους περιφερειακούς φορείς όπως Επιμελητήρια, εμπορικούς συλλόγους, ώστε να υπάρξει συντονισμένη δράση για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

 

 

 
Σχολιάστε