Προβλήματα στην υδροδότηση του Μεσολογγίου, λόγω καταστροφής αγωγού μεταφοράς

Από την Διεύθυνση της ΔΕΥΑΜ γίνετα γνωστό ότι η υδροδότηση της πόλης του Μεσολογγίου έχει μειωθεί σημαντικά, λόγω καταστροφής του ενός εκ των δύο καταθλιπτικών αγωγών, που μεταφέρουν το νερό των γεωτρήσεων στην δεξαμενή. Ενεργούμε για να αυξήσουμε την υδροδότηση.
Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι, ύστερα από τις έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή μας παρατηρήθηκε θολότητα του νερού των γεωτρήσεων που υδροδοτούν την ζώνη του Μεσολογγίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η υγειονομική αναγνώριση και επιθεώρηση των
εγκαταστάσεων μας στον Εύηνο ποταμό καλούνται οι κάτοικοι των περιοχών
Μεσολογγίου, Άγ. Θωμά, Αγριλιάς, Ρετσίνων, Μουσούρων και Ελληνικών να μην
χρησιμοποιούν το νερό για πόση ή μαγείρεμα. Με ανακοίνωσή μας θα σας ενημερώσουμε
για τα αποτελέσματα των αναλύσεων και για την ασφαλή χρήση του νερού για ανθρώπινη
κατανάλωση.
Σχολιάστε