Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του Δήμου Σαλαμίνας

Η Δημοτική Αρχή της Ελευσίνας εκσυγχρονίζει ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες του Δήμου με γνώμονα τη διευκόλυνση των πολιτών στις συναλλαγές τους αλλά και την προστασία τους από τον COVID-19.

Πλέον, όλοι οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν τις εξής ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου:

  • Υποβολή Γενικής Αίτησης
  • Υπηρεσίες Δημοτολογίου, Ληξιαρχείου και Πολιτικών Γάμων
  • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
  • Υπηρεσίες Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Υπηρεσίες Τεχνικών Υπηρεσιών
  • Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
  • Υπηρεσίες Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών

Η πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δημοτών (e-Pegasus) γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου (https://www.salamina.gr) και με τη χρήση του Ονόματος Χρήστη (username) και του Κωδικού Πρόσβασης (password) που διαθέτει ο πολίτης για το Taxisnet.

Τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μπορείτε να τις βρείτε από το κεντρικό μενού της ιστοσελίδας μας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΩΝ -> e-Pegasus

 
Σχολιάστε