Εικαστικοί στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης

Με έναν υπάλληλο ενισχύεται άμεσα η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης.

Η σύμβαση εργασίας ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2022.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.Σχολιάστε