Δήμος Χαλκιδέων: Ξεκινάει η μελέτη για το έργο της ανάπλασης της Παραλίας Κοινότητας Ανθηδόνος

Υπεγράφη την Τρίτη (14/12) Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας για «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προκειμένου να εκπονηθεί Οριστική Μελέτη για την Ανάπλαση της Παραλίας Κοινότητας Ανθηδόνος, από τη Δήμαρχο Χαλκιδέων Έλενα Βάκα και την ανάδοχο εταιρεία.

Η ανωτέρω σύμβαση, συμβατικού ποσού 19.964 ευρώ με Φ.Π.Α., περιλαμβάνει την εκπόνηση:
➔ Τοπογραφικής Αποτύπωσης
➔ Αρχιτεκτονικής Μελέτης
➔ Σχεδίων κατασκευαστικών λεπτομερειών

Η συνολική διάρκεια παροχής υπηρεσίας ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Σχολιάστε