Δήμος Κορινθίων: Προγράμματα δια βίου μάθησης

Ο Δήμος Κορίνθου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κορινθίων, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση»

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κορινθίων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ                                     ΣΕ ΩΡΕΣ                            ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ           ΤΗΛΕΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 25                                            Χ                                            Χ
2. ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Α2-Β1)                                                 25                                             Χ                                            Χ
3. ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (Α2)                                                                  25                                             Χ                                            Χ
4. ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (Α1-Α2)                                                         25                                             Χ                                            Χ
5. ΒΑΣΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Α1                                                                                               50                                             Χ                                            Χ
6. ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α1                                                                                       50                                             Χ                                            Χ
7. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 25                                      Χ                                            –
8. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ι)                                                    50                                             Χ                                            –
9. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ (ΙΙ)                                               50                                             Χ                                            –
10. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ                                                25                                             Χ                                            –
11. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ                  25                                             Χ                                            Χ
12. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ                                                             50                                             Χ                                           Χ
13. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ,
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ,ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ,ΔΙΑΤΡΟΦΗ κλπ.)                             25                                             Χ                                           Χ
14. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ                                       25                                            Χ                                            –
15. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ (ΥΓΙΕΙΝΗΣ) ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ                                   25                                            Χ                                           Χ
16. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ           25                                            Χ                                           Χ
17. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ MARKETING ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 25                            Χ                                           Χ
18. ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ (ΑΝΕΒΑΖΩ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ )         50                                            Χ                                            –
19. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ :ΛΕΣΧΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ            25                                            Χ                                            –
20. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΡΑΦΗΣ BRAILLE ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 50                                      Χ                                            –
21. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 Απευθύνεται σε αρχάριους
ή ψευδοαρχάριους υποψηφίους .                                                                                 125                                           Χ                                            –
22. ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ                                                                                        50                                            X                                             –

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Ειδικά για τα τμήματα που υλοποιούνται μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19 ή βεβαίωσης νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR) έως και 48 ωρών πριν από κάθε συνάντηση.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης : κ. Α. Στεργιοπούλου Τηλ. :2741361000/61016 – Ταχ. Διεύθυνση: Κολιάτσου 32 Τ.Κ.20131 – Email:[email protected]

Αιτήσεις διατίθενται καθημερινά 8.30 π.μ. έως 13.30 μ.μ στο τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου Κορινθίων

Δύνανται να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στο email: [email protected]

Σημειώνεται οτι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Σχολιάστε