Δήμος Καρπενησίου: Προμήθεια ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων για τους δημότες

Ο Δήμος Καρπενησίου ψήφισε την υποβολή πρότασης σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στην Πρόσκληση «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ»  της ΕΥΔ Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» που αφορά στην προμήθεια ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων που θα διατεθούν στους δημότες μας συνολικού προϋπολογισμού 247.864,84€. 

 
Σχολιάστε