Θέσεις για ένα χρόνο στον Δήμο Σκύρου

Την πρόσληψη ενός ψυχολόγου προωθεί ο Δήμος Σκύρου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.Σχολιάστε