Σύγκληση Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων» (Άρθρο 88 Ν.3852/10 & άρθρο 3 παρ 2 της εγκυκλίου 88/21-08-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών) Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων, θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη με τη χρήση της εφαρμογής e-presence (www.epresence.gov.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55 Α /11-03-2020, την ΚΥΑ 429/12.03.2020, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α .1/27/οικ.9413/06.05.2020 καθώς και την υπ’ αριθ .1822/16.03.2020 εγκύκλιο του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης την 29-11-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 έως 15:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης για μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Δ.Ε Χανίων που αφορά στην επιμέρους μελέτη στην περιοχή 8γ,ήτοι το Πάρκο Αγίας Μαγδαληνής -Πλατεία Έλενας Βενιζέλου Δ.Ε Χανίων (9 ο Δημοτικό Σχολείο ).
2.Λήψη απόφασης που αφορά στην άδεια χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός Κ.Υ.Ε – ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ –
3.Λήψη απόφασης που αφορά στην άδεια χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός Κ.Υ.Ε – ΜΕΖΕΔΟΣΧΟΛΕΙΟ ΙΚΕ –
4.Λήψη απόφασης που αφορά στην άδεια χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός Κ.Υ.Ε – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ –
5.Αίτηση Φιλοζωικού συλλόγου Χανίων ΄΄Η προστασία των ζώων ΄΄για άδεια τοποθέτησης σκυλόσπιτων .
6.Αίτηση Θεατρικής Ομάδας 4 για υπόδειξη και παραχώρηση χώρου Χριστουγεννιάτικων παραστάσεων .
7.Ονομασία οδού -συμπληρωματική αίτηση με αρ.πρωτ 49300/27-9-2021 .
8. Ονομασία οδού -συμπληρωματική αίτηση με αρ.πρωτ 49298/27-9-2021.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων
Αλευράκης Κωνσταντίνος
Σχολιάστε