Σε εφαρμογή νέα μέτρα για την προσέλευση των πολιτών στις υπηρεσίες του Δήμου Γρεβενών

Στο πλαίσιο εφαρμογής των νέων έκτακτων μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της Covid-19, o Δήμος Γρεβενών ενημερώνει τους πολίτες για τις αλλαγές στον τρόπο προσέλευσης στις υπηρεσίες του, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021, σύμφωνα με το ΦΕΚ 5138/05-11-21.

Ειδικότερα, το κοινό θα εισέρχεται με έλεγχο ταυτοπροσωπίας (μέσω επίδειξης αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης) και υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: 

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή 

[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ή 

[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορονοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.

Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.

Υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτική η αυστηρή τήρηση των αποστάσεων (1,5 μέτρου) μεταξύ των ατόμων και, βεβαίως, η χρήση της προστατευτικής μάσκας.

Εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.

Τέλος, η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

 
Σχολιάστε