Περιφέρεια Κρήτης: Ξεκινάει σήμερα η εκπαίδευση των υποψήφιων θετών γονέων στο Ηράκλειο

Η Περιφέρεια Κρήτης υποστηρίζοντας το όραμα «Μια Οικογένεια για κάθε Παιδί», ενισχύει και προωθεί την Υιοθεσία και την Αναδοχή, που είναι οι κυριότεροι και σημαντικότεροι θεσμοί Παιδικής Προστασίας και διασφαλίζουν την οικογενειακή αποκατάσταση κάθε παιδιού που στερείται, μόνιμα ή προσωρινά, το οικογενειακό του περιβάλλον και χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας και μέριμνας.

Στο πλαίσιο αυτό ξεκινάει η εκπαίδευση των υποψηφίων θετών γονέων για την Περιφέρεια Κρήτης για το τέταρτο τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με το τελευταίο νομικό πλαίσιο Ν.4538/18, αρχικά με τους υποψήφιους θετούς γονείς που προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και θα ακολουθήσει η εκπαίδευση και για τις άλλες Περιφερειακές Ενότητες.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκινά σήμερα Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021 και ολοκληρώνεται στις 17-12-2021. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους υποψηφίους θετούς γονείς που έχει η αξιολογηθεί η ετοιμότητά τους να αναλάβουν την φροντίδα ενός παιδιού μέσω του θεσμού της υιοθεσίας από τους αρμόδιους φορείς εποπτείας, έχουν εγγραφεί στο ειδικό μητρώο υποψηφίων θετών γονέων και στην εν λόγω ομάδα, οι συμμετέχοντες προέρχονται από την Π.Ε. Ηρακλείου.

Η εκπαίδευση των υποψηφίων θετών γονέων αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο και την ένταξή τους στη διαδικασία συνταιριάσματος με τα παιδιά προς υιοθεσία. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα εκδοθεί βεβαίωση παρακολούθησης για κάθε συμμετέχοντα υποψήφιο θετό γονέα για την εγγραφή του στο Εθνικό Μητρώο υποψηφίων θετών γονέων.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει διάρκεια 30 ώρες και καλύπτει 6 θεματικές ενότητες που αναμένεται να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ανατροφής των παιδιών στη σύγχρονη εποχή.

Στόχος του προγράμματος είναι η κατάλληλη προετοιμασία των υποψηφίων θετών γονέων, ώστε να κατανοήσουν σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με την ανατροφή παιδιών που βρίσκονται στην βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία και να προετοιμαστούν κατάλληλα για την αντιμετώπιση κάθε θέματος που ίσως προκύψει και σχετίζεται με την υιοθεσία.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετέχουν ως εισηγητές, επιστήμονες με σημαντική εμπειρία στο χώρο της Παιδικής Προστασίας, όπως Νομικοί, Ιατροί-Ψυχίατροι, Ψυχολόγοι, Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικοί λειτουργοί.
Σχολιάστε