Με νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ο Δήμος Κιλελέρ

Τις διαδικασίες εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιόδου 2020-23 ολοκλήρωσε ο Δήμος Κιλελέρ με την έγκριση της Β’ Φάσης (Επιχειρησιακό Σχέδιο) από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σε αυτό ενσωματώθηκαν προτεραιοποιημένες οι δράσεις ανά άξονα, μέτρο και στόχο, είτε αυτοτελείς είτε ως ομαδοποιημένες σε γενικότερες δράσεις ευρύτερου χωρικά και λειτουργικά περιεχομένου.

Είχε προηγηθεί η έγκριση της Α’ Φάσης (Στρατηγικό Σχέδιο), στο οποίο εκτός από την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, καθορίστηκε και το όραμα του Δήμου Κιλελέρ για την περίοδο  2020-23 που συνοψίζεται στην δημιουργία ενός Δήμου:

– οικονομικά ισχυρού με σεβασμό στους δημότες του

– στήριγμα κάθε οικογένειας, των νέων αλλά και των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων

– πρότυπο διαφάνειας και διαχείρισης

– πρωταγωνιστή στις σύγχρονες υποδομές

– πυλώνα ανάπτυξης με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες αλλά και τον αγροτοδιατροφικό τομέα

– «έξυπνο» και φιλικό στον πολίτη

– πρότυπο καθαριότητας και όαση πρασίνου

– πρωτοπόρο σε πολιτισμό και αθλητισμό

Το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου τέθηκε σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση για πολίτες και φορείς μέσω δημοσιοποίησης στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κιλελέρ, σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης καθώς και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ενώ υποβλήθηκαν προτάσεις από τις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις Κοινότητες του Δήμου Κιλελέρ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την πληρέστερη αξιολόγηση και αποτύπωση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των προτάσεων της τοπικής κοινωνίας, κλιμάκιο της Δημοτικής Αρχής επισκέφθηκε όλες τις Κοινότητες όπου έλαβε χώρα εκτεταμένη διαβούλευση με τα κατά τόπους Συμβούλια.

Αθανάσιος Νασιακόπουλος

Ο Δήμαρχος Θανάσης Νασιακόπουλος, με αφορμή την ολοκλήρωση εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιόδου 2020-23, δήλωσε τα εξής:

Ο Δήμος Κιλελέρ είναι μεταξύ αυτών των Δήμων που ανταποκρινόμενοι  στις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου και αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη και χρησιμότητα ύπαρξης ενός αναπτυξιακού σχεδιασμού καταρτίζουν και εφαρμόζουν από την ίδρυσή τους, Επιχειρησιακά Προγράμματα και μάλιστα μέσω των υπηρεσιακών τους δομών.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τα μέλη των Συμβουλίων των Κοινοτήτων και των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Κιλελέρ για την δημιουργική συνεργασία σε όλες τις φάσεις σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ειδικά όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δημότες που συμμετείχαν στην δημόσια διαβούλευση καταθέτοντας τις απόψεις τους. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω επίσης ότι ο Δήμος Κιλελέρ, θα αγωνιστεί για να μετουσιώσει σε πράξεις το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία αλλά και δημιουργώντας ο ίδιος τις προϋποθέσεις προς αυτή την κατεύθυνση, με γνώμονα το συμφέρον όλων των δημοτών
Σχολιάστε