Η Καισαριανή αποκτά Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων – Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση

Ο Δήμαρχος Καισαριανής, Χρήστος Βοσκόπουλος, από τον πρώτο μήνα ανάληψης των καθηκόντων του, ανέλαβε πρωτοβουλίες σε σχέση με τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και του κόστους ενεργειακής κατανάλωσης των Δημοτικών κτηρίων καθώς και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στην πόλη.

Παράλληλα με τις κινήσεις για την δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας με τους όμορους Δήμους, ξεκίνησε την προετοιμασία τόσο του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (Σ.Δ.Α.Ε.Κ.) όσο και του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.), τα οποία από κοινού αποτελούν κομμάτι του Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης του Δήμου.

Στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού εντάσσεται το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. Πρόκειται για το πρόγραμμα προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κανονικής ή υψηλής ισχύος. Σκοπός του είναι η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης με στόχο την αύξηση χρήσης οχημάτων με χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές ρύπων, την ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης και τη διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου για την αγορά ηλεκτροκίνησης.

Για την εκπόνηση του ΣΦΗΟ ακολουθούνται οι «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380Β/05.10.2020) και η αντίστοιχη ερμηνευτική εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑ ΑΠ/27808/206.

Συγκεκριμένα για την πόλη μας, με βάση τη μελέτη που υλοποιείται και στηρίζεται σε δεδομένα όπως η πυκνότητα του πληθυσμού, το ποσοστό ιδιοκτησίας ιδιωτικών οχημάτων, το ποσοστό χώρων στάθμευσης αλλά και τις εκτιμήσεις διείσδυσης Η/Ο ανά νοικοκυριό, σχεδιάζεται χωροθέτηση που περιλαμβάνει 14 σημεία διπλής χωρητικότητας (δηλαδή συνολικά 28 θέσεις στάθμευσης / φόρτισης), οι οποίες θα εγκατασταθούν στην πόλη σταδιακά.

Οι πολίτες της Καισαριανής καλούνται να συμμετέχουν σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με τα υποψήφια σημεία στάθμευσης και φόρτισης.

Μπαίνοντας στο σύνδεσμο https://sfhokaisariani.wixsite.com/diavoulefsi και συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας, μπορείτε να καταθέσετε την πρότασή σας για τα πιθανά σημεία. Όλες οι απόψεις θα συμπεριληφθούν στο Σχέδιο, στο οποίο θα καθοριστεί η τελική χωροθέτηση των θέσεων.

 
Σχολιάστε