Ένταξη του Δήμου Νέας Σμύρνης στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Φιλικών προς την Οικογένεια Πόλεων

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης υπέβαλε αίτηση στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεγάλων Οικογενειών (ELFAC) για να ενταχθεί στο Δίκτυο των Πόλεων Φιλικών προς την Οικογένεια.

Η αίτηση συνοδεύτηκε από έγγραφα που αναδεικνύουν τις ενέργειες, τις δράσεις και τα έργα του Δήμου σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας σε σχέση με την οικογένεια. Ειδικότερα έγινε καταγραφή και παρουσίαση των προγραμμάτων για τη στήριξη των ευπαθών ομάδων καθώς και των υπηρεσιών για τα παιδιά, τους νέους και την τρίτη ηλικία με μια ολιστική προσέγγιση. Επίσης αναδείχτηκαν τα προγράμματα στον τομέα του Αθλητισμού και του Πολιτισμού καθώς και οι δράσεις και τα έργα που έχουν επιτευχθεί για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών (ανάπλαση πλατειών και παιδικών χαρών, καθαριότητα, ποδηλατόδρομοι, πεζοδρομήσεις, λωρίδες περιπάτου για ΑμΕΑ κτλ.). Tέλος, δημιουργήθηκε και προβλήθηκε προωθητικό βίντεο με τις παραπάνω δράσεις.

Η αίτηση του Δήμου Νέας Σμύρνης τελικά έγινε αποδεκτή. Στις 18 Οκτωβρίου 2021 σε μια ιδιαίτερη τελετή στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου της ΑΣΠΕ Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ο Δήμος Νέας Σμύρνης και ο Δήμαρχος κος Σταύρος Τζουλάκης βραβεύτηκαν από την ELFAC επιβεβαιώνοντας την ένταξη του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των φιλικών προς την οικογένεια πόλεων. Ακολούθησαν συναντήσεις εργασίας μεταξύ του Αντιδημάρχου Παναγιώτη Γιατζίδη, του Διευθυντή της Κοινωνικής Υπηρεσίας Γιώργου Ιωακειμίδη και της Υπεύθυνης του Γραφείου Υποστήριξης της Οικογένειας Μαρίνας Κωνσταντινίδου με την Πρόεδρο της ELFAC Regina Maroncelli-Florio και τον Αντιπροέδρο της ΑΣΠΕ Δημήτρη Σταμούλη, προκειμένου η πόλη μας να πιστοποιηθεί ως Πόλη Φιλική προς την Οικογένεια. Παράλληλα έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την ΑΣΠΕ Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.

 
Σχολιάστε