Εγκρίθηκε ο ισολογισμός του Δήμου Ωραιοκάστρου για το 2020

Εγκρίθηκε ο ισολογισμός του Δήμου Ωραιοκάστρου για το 2020 κατά την διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10/11).

«Το 2020, ήταν μια ασυνήθιστα δύσκολη χρονιά για όλους μας, καθώς χρειάστηκε να λειτουργήσουμε με επιπρόσθετα εμπόδια λόγω της πανδημίας», είπε στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου, Δημήτρης Καρασαββίδης.

«Παρά τα εμπόδια, στον Δήμο Ωραιοκάστρου σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων. Λειτουργήσαμε καλά και σταθήκαμε όρθιοι. Ο ισολογισμός του Δήμου μας παρουσιάζει οικονομική ενδυνάμωση σε όλα τα βασικά του μεγέθη», πρόσθεσε ο κ. Καρασαββίδης.

Ο αντιδήμαρχος παρουσιάζοντας τα μεγέθη του ισολογισμού είπε ότι: 

  • Τα αποτελέσματα προ φόρων (πλεόνασμα) σημείωσαν σημαντική αύξηση και διαμορφώθηκαν στα 1.679.000 ευρώ από 1.036.000 ευρώ που ήταν το 2019, παρουσιάζοντας ποσοστιαία θετική μεταβολή της τάξεως του 62%. 
  • Υπήρξε αύξηση κατά 10,3% των εσόδων, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 13.456.000 ευρώ από τα 12.197.000 ευρώ το 2019.
  • Τα λειτουργικά αποτελέσματα κινήθηκαν έντονα ανοδικά ως αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων και της ορθολογικής διαχείρισης των εξόδων, δηλαδή  1.107.000 ευρώ από 163.000 ευρώ το 2019.

Όπως ανέφερε ο κ. Καρασαββίδης, τα βασικά χαρακτηριστικά του ισολογισμού του 2020 έχουν ως εξής:

  • Μείωση του τραπεζικού δανεισμού κατά 67% με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται το 2020 σε 231.000 ευρώ από 701.000 ευρώ το 2019. Σημειώνεται ότι ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός αφορά πλέον στο 6,38% των συνολικών υποχρεώσεων, από 19,34% το 2019. Ο τραπεζικός δανεισμός του Δήμου σήμερα κινείται σε μηδενικά επίπεδα.
  • Στα ίδια επίπεδα βρίσκονται  οι συνολικές υποχρεώσεις. Ειδικότερα κατά τη χρήση του 2020 διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των  3.623.000 ευρώ από 3.625.000 ευρώ το 2019. 
  • Η ρευστότητα του Δήμου εμφανίζεται βελτιωμένη παρά την  συνεχιζόμενη οικονομική στενότητα.
  • Τα διαθέσιμα του Δήμου παρουσίασαν αισθητή αύξηση και ανήλθαν σε  11.796.000 ευρώ από  9.415.000 ευρώ το 2019.
  • Το χρηματοοικονομικό κόστος κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα (δηλαδή 11.000 ευρώ από 24.000 ευρώ το 2019).
  • Τα έσοδα από πιστωτικούς τόκους το 2020 κινήθηκαν πτωτικά, ως αποτέλεσμα της πτώσης των επιτοκίων και ανήλθαν σε 83.000 ευρώ από 125.000 ευρώ το 2019.
  • Τέλος, ο φόρος εισοδήματος χρήσης ανήλθε σε  191.000 ευρώ από  268.000 ευρώ  το 2019.

Καταλήγοντας ο κ. Καρασαββίδης τόνισε ότι «τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνουν με σαφήνεια ότι τα οικονομικά του Δήμου Ωραιοκάστρου είναι υγιή και δείχνουν ότι ο συνεχής κόπος που καταβάλλουμε για οικονομικό νοικοκύρεμα και διοικητικό εξορθολογισμό πιάνουν τόπο».
Σχολιάστε