Δήμος Περιστερίου: Το 35ο Δημοτικό Σχολείο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ KA1 2020-2022

Στο πλαίσιο συμμετοχής του 35ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS KA1, οι εκπαιδευτικοί κ.κ. Καρακώστας Αθανάσιος, Κώτση Ιωάννα, Λυμπερόπουλος Θεόδωρος, Μπίλη Μαρία και η διευθύντρια του σχολείου Κουτσαντώνη Παρασκευή, συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό εβδομαδιαίο σεμινάριο με θέμα: ”Συγκριτική θεώρηση του σχολικού μας οργανισμού με εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης και υιοθέτηση παιδαγωγικών και τεχνολογικών καινοτομιών με σκοπό τη μετάβαση από ένα μη ψηφιακό σε ένα ψηφιακό ευρωπαϊκής διάστασης σχολείο”.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις χώρες Φινλανδία και Εσθονία από 11 έως 19 Σεπτεμβρίου 2021. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλάμβανε θεματικές ενότητες όπως:

• Το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας.
• Μελέτες PISA.
• ΤΠΕ και εκπαίδευση.
• Διαδικτυακή ξενάγηση σε σχολεία της Φινλανδίας.
• Συμπεριληπτικό σχολείο.
• Το εκπαιδευτικό σύστημα της Εσθονίας.
• Συν-διδασκαλία.
• Ρομποτική.
• Επίσκεψη και ξενάγηση σε σχολείο της Εσθονίας.

Το πρόγραμμα έδωσε τη δυνατότητα για απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων στους εκπαιδευτικούς. Η εφαρμογή των καινοτόμων δράσεων και των βέλτιστων πρακτικών θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της λειτουργίας του σχολείου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Σχολιάστε