Δήμος Λήμνου: Τοποθέτηση νέων χλοοταπήτων στα γήπεδα των Κοινοτήτων Ατσικής και Αγίου Δημητρίου

Στη φάση της υλοποίησης έχει εισέλθει το έργο «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικών χλοοταπήτων στα γήπεδα των Τ.Κ. Ατσικής και Αγίου Δημητρίου» προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020 (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ).

Ειδικότερα, οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν στην αντικατάσταση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Κοινότητας Ατσικής με νέο συνθετικό χλοοτάπητα ευρωπαϊκής προέλευσης & πιστοποίησης FIFA Quality Pro, με ορίζοντα ολοκλήρωσης έως 15 Νοεμβρίου. Έπεται η τοποθέτηση ιδίου τύπου συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου, με επιπλέον κατασκευή έργων υποδομής, καθώς και η τοποθέτηση πυλώνων ηλεκτροφωτισμού και αθλητικού εξοπλισμού (εστίες και πάγκοι αναπληρωματικών), που πρόκειται να ολοκληρωθούν στο τέλος του έτους.

Πιστή στις δεσμεύσεις της και στον σχεδιασμό της, η Δημοτική Αρχή Λήμνου, προχωράει στην υλοποίηση έργων πνοής και αναβάθμισης των αθλητικών υποδομών & εγκαταστάσεων.
Σχολιάστε