Δήμος Κιλκίς: Νέα μέτρα για την είσοδο του κοινού στις δημοτικές υπηρεσίες

Σε εφαρμογή τίθενται από αύριο και στο Δήμο Κιλκίς τα νέα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς της Covid – 19 όπως περιγράφονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ αρ. Δια.Γ.Π.οικ.69136, ΦΕΚ αρ. φύλλου 5138).

Με βάση την εκδοθείσα απόφαση οι πολίτες θα προσέρχονται σε όλες τις δημοτικές υπηρεσίες, με υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδο: 

– πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης

– rapid test ή εξέτασης μοριακού ελέγχου (PCR).   

Ανήλικοι από 4 ετών έως και 17 ετών μπορούν να προσκομίζουν εναλλακτικά δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test).

Όλοι οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι υποχρεούνται σε δύο rapid tests ή PCR την εβδομάδα.   

 Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

 Στην ίδια απόφαση προβλέπεται: 

–  η  υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της παρούσας. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών

-η υποχρεωτική τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.] σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, είτε αμιγείς για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο είτε μικτούς, όπου δεν προβλέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν ανά άτομο στις επιμέρους προβλέψεις της παρούσας

-η τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών 

-ο εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο. 

Τα νέα μέτρα θα ισχύσουν έως τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου. 

 
Σχολιάστε