Δήμος Καλαμάτας: Παρεμβάσεις αποκατάστασης στο 1ο ΓΕΛ

Σε εργασίες άρσης της επικινδυνότητας προέβησαν σήμερα συνεργεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με τη συνδρομή εργολάβου, σε τμήμα του 1ου ΓΕΛ, μετά τη χθεσινή αποκόλληση σοβά.

Πραγματοποιήθηκε ολοκληρωτική καθαίρεση του επιχρίσματος της οροφής της συγκεκριμένης σχολικής αίθουσας. Ακολούθως θα γίνει αποκατάσταση της επιφάνειας με τον ενδεδειγμένο ορθό τεχνικό τρόπο.

Επίσης με Απόφαση Δημάρχου έχει οριστεί Τριμελής Επιτροπή από μηχανικούς του Δήμου, για την εξακρίβωση των αιτιών, τον εντοπισμό άλλων πιθανών αστοχιών και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.
Σχολιάστε