Διεξαγωγή έρευνας στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Κιλελέρ

Ο Δήμος Κιλελέρ, ακολουθώντας την εθνική προσπάθεια προώθησης «καθαρών» μορφών ενέργειας στις μετακινήσεις και τον περιορισμό των εκπομπών, προχωρά στην διαμόρφωση στρατηγικής για την αποτελεσματική τοποθέτηση υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Για να εξασφαλιστεί  το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ο Δήμος απευθύνετε στους κατοίκους και τους επισκέπτες του και βασίζετε στην ενεργή συμμετοχή στον σχεδιασμό με την συμπλήρωση της συγκεκριμένης έρευνας.

Οι απόψεις και οι προτιμήσεις αποτελούν σημαντικά στοιχεία που θα αξιοποιήσει ο Δήμος για να βελτιστοποιήσει το σχεδιασμό του σχετικά με τη χωροθέτηση των σταθμών στους οικισμούς του Δήμου, να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των προτεινόμενων λύσεων και να διαμορφώσει κίνητρα προώθησης των ηλεκτρικών οχημάτων.

Μπορείτε να βρείτε την έρευνα στον σύνδεσμο:

https://forms.office.com/r/dUWEi25Lsg
Σχολιάστε