Διαδικτυακές εκδηλώσεις του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Σχεδίου Δημοσιότητας για το 2020 του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, έχουν προγραμματιστεί δύο διαδικτυακές συμβουλευτικές συναντήσεις με κοινωνικά θέματα και τρείς συμβουλευτικές σε θέματα πρόληψης και Προαγωγής Υγείας.

Θέματα πρόληψης και Προαγωγής Υγείας.

Η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 3/11/2021 στις 13:00 μ.μ. με θέμα:

Παιδιά με ειδικές ανάγκες, ομιλήτρια Νίκη Βαλσάμη

Η δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 5/11/2021 στις 14:00 μ.μ. με θέμα:
Διατροφή και Υγεία ομιλήτρια την Δρ. Άννα Παπαγεωργίου

Συμβουλευτικές κοινωνικών θεμάτων με τα θέματα
Α. Η σωστή χρήση των κοινωνικών Δικτύων από τους νέους, με ομιλητή τον Γ. Μπεκιαρίδη στις 10/11/2021 στις 11:00 π.μ.
Β. Σχολικός εκφοβισμός-τρόποι αντιμετώπισης, ομιλήτρια Μαρία Σκαπινάκη στις 12/11/2021 στις 11:00 π.μ.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να συνδεθούν στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ο σύνδεσμος λειτουργεί για όλες τις παραπάνω συναντήσεις.Σχολιάστε