Απόλυτη δικαίωση της Π.Ε. Σερρών

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 246309 απόφασή του, της οποίας αναμένεται και η δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ., ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης αναθέτει από τις 20-10-2021 και εφεξής στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών την αρμοδιότητα μελέτης, ανάθεσης και εκτέλεσης έργων διευθέτησης / αντιπλημμυρικής προστασίας τμήματος της πεδινής κοίτης του υδατορέματος Αγίων Αναργύρων, μήκους περίπου 2.631 μέτρων και διατάσσει τον Δήμο Σερρών να παραδώσει τις σχετικές μελέτες.

Η απόφαση αυτή συνιστά ουσιαστικά τροποποίηση της προηγούμενης υπ’ αριθ. 26210/04-04-2012 απόφασης του τότε Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία είχε δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ με αριθμό φύλλου 1424 στις 30-04-201 και, με την οποία η σχετική αρμοδιότητα είχε ανατεθεί στον Δήμο Σερρών.

 
Σχολιάστε