Αναβαθμίζονται 13 στάσεις αστικής συγκοινωνίας στον Δήμο Βισαλτίας

Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 13 ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ», προϋπολογισμού 47.989,24€.

Την σύμβαση υπέγραψαν ο Δήμαρχος Βισαλτίας, κ.Αθανάσιος Μασλαρινός και ο κ. Παύλος Μαρούκλας ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «TOP VISION Ε.Π.Ε.».

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Βισαλτίας με πόρους από  το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
Σχολιάστε