Μελέτη για τη διαρρύθμιση της αίθουσας συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Τη σύμβαση εκπόνησης της μελέτης διαρρυθμίσεων αίθουσας συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης.

Η σύμβαση περιλαμβάνει την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, καθώς και την ακουστική μελέτη για την καλύτερη αξιοποίηση της αίθουσας του Περιφερειακού Συμβουλίου, εμβαδού 200,00τ.μ.

Η μελέτη χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το ποσό των 24.242,00 € και προθεσμία υλοποίησης της σύμβασης το Φεβρουάριο του 2022.
Σχολιάστε