Η Ιστορία ως ανάγνωση για το μέλλον, το μήνυμα του 1ου Διεθνούς Forum Διπλωματίας Καλαμάτας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 1ου Διεθνούς Forum Διπλωματίας Καλαμάτας, που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 15-16 Οκτωβρίου 2021, στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην ιστορική αναζήτηση και παρουσίαση στοιχείων σχετικών με τις πολιτικές και γεωστρατηγικές συνθήκες κατά την προεπαναστατική και επαναστατική περίοδο του 1821 καθώς και για τον αντίκτυπο του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα των Ελλήνων στην Ευρώπη.

Κατά τις εργασίες του Forum Διπλωματίας, τοποθετήσεις και παρεμβάσεις υπήρξαν από προσωπικότητες της πολιτικής καθώς και καταξιωμένους ακαδημαϊκούς, που τίμησαν με την παρουσία τους τη πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμάτας.

Η υλοποίηση του 1ου Διεθνούς Forum Διπλωματίας Καλαμάτας εντασσόταν στο πλαίσιο των επετειακών εορταστικών δράσεων του Δήμου, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Επανάσταση του 1821. Φιλοδοξία του Δήμου η καθιέρωση του Forum ως θεσμό που στόχο έχει να καταστήσει την Καλαμάτα, τόπο διπλωματίας.

Το Forum Διπλωματίας, τελούσε υπό την αιγίδα της επιτροπής «Ελλάδα 2021» και ως τίτλο είχε «Η Καλαμάτα (23 Μαρτίου 1821) πρώτη απελεύθερη πόλη του επαναστατημένου Ελληνισμού μέσα από το πρίσμα της διεθνούς διπλωματίας: 200 χρόνια μετά». Υπενθυμίζεται ότι αιχμή και έναυσμα για τον σχεδιασμό των δράσεων και πρωτοβουλιών του Δήμου κατά το επετειακό έτος 2021, αποτέλεσε το κείμενο της Προκήρυξης της Μεσσηνιακής Συγκλήτου «Προειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς», το πρώτο πολιτικό και διπλωματικό κείμενο των επαναστατημένων Ελλήνων.

Σε ότι αφορά τα πεδία διερεύνησης και προβληματισμού του Forum Διπλωματίας Καλαμάτας, αυτά κινήθηκαν ουσιαστικά σε δύο άξονες. Αρχικά ως προς τη «Διπλωματία του 1821» που στόχευε στην ανάδειξη των διπλωματικών ενεργειών του Ελληνισμού και των Μεγάλων Δυνάμεων κατά την προετοιμασία, την έναρξη και την ευτυχή κατάληξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Κατά δεύτερον στη «Διπλωματία του 2021 – σύγχρονη διπλωματία και διεθνείς σχέσεις» που στόχο είχε τη διερεύνηση των πολλαπλών πτυχών του σύγχρονου διπλωματικού γίγνεσθαι αλλά και των σύγχρονων προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει μέσω και της διπλωματικής οδού η Κοινωνία των Πολιτών.

 
Σχολιάστε