Επιστολή διαμαρτυρίας της δημοτικής παράταξης «Κίμωλος – Νέα Πορεία Εμπρός»

Η δημοτικής παράταξης της Μείζονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Κιμώλου «Κίμωλος – Νέα Πορεία Εμπρός» απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς την Διεύθυνση Κοινωφελών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και σε οποιονδήποτε άλλο αρμόδιο φορέα ή αρχή.

Σε αυτήν αναφέρει σχετικά:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης της Μείζονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Κιμώλου με την επωνυμία «Κίμωλος – Νέα Πορεία Εμπρός».

ΠΡΟΣ ΤΗΝ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΦΟΡΕΑ Η΄ ΑΡΧΗ.

Υπ’ όψιν κ. Πετρούλας Αποστολάκη και κ. Α. Ζερβάκη

ΘΕΜΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΙΜΩΛΟΣ – ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΜΠΡΟΣ» ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΛΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΕΝΤΑΚΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΙΜΩΛΟΥ» ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΘΙΓΕΙ ΠΑΡΑΦΩΡΑ ΤΗ ΓΝΗΣΙΑ ΒΟΥΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΦΕΝΤΑΚΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ.

Παγιωμένη θέση της Δημοτικής μας Παράταξης αποτελεί  η διασφάλιση της γνησιότητας και της αυθεντικότητας της ιερής ρητής επιθυμίας και βούλησης του μεγάλου μας εθνικού ευεργέτη Γεωργίου Οικονόμου Αφεντάκη, ο οποίος οραματίστηκε, προγραμμάτισε και χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου γενναιόδωρα την άρτια κατασκευή και μόνιμη λειτουργία του φιλανθρωπικού «Οίκου Περιθάλψεως» στην Κίμωλο για την προσφορά εντός αυτού ποιοτικών υπηρεσιών Γηροκομείου (Άσυλο Πτωχών και εγκαταλημμένων γερόντων). Σύμφωνα με το αρχικό Καταστατικό του εν θέματι νομικού προσώπου ως σκοπός του ιδρύματος προσδιορίστηκε «η εν τω συσταθέντι εν Κίμωλο Ασύλω περίθαλψις των εκ της νήσου Κιμώλου καταγομένων πτωχών και εγκαταλελειμένων γερόντων». Αξίζει να σημειωθεί ότι με τον Ν. 4289/1963 «Περί Επεκτάσεως του σκοπού του Ιδρύματος Αφεντάκειον Άσυλο Πτωχών Κιμώλου» αποφασίστηκε η περαιτέρω  τροποποίηση των σκοπών του υπό κρίση Ιδρύματος αποκλειστικά στην ιδιαίτερη περίπτωση που υπήρχαν «πλεονάζοντα έσοδα» κατά την οικονομική λειτουργία αυτού. Δηλαδή, ο κεντρικός, βασικός και πρωταρχικός σκοπός του διαθέτη συγκεκριμενοποιήθηκε ως «η περίθαλψη στον Οίκο Περιθάλψεως απόρων και ανικάνων προς εργασία προσώπων», ήτοι η λειτουργία ενός προσαυξημένων αρμοδιοτήτων Γηροκομείου, αφού θα έβρισκαν ανακούφιση στις δομές του χώρου αυτού άνθρωποι κάθε ηλικίας. Τέλος, δυνάμει του υπ’ αριθ. 507/25.06.1979 Προεδρικού Διατάγματος επαναλαμβάνεται ως κύριος σκοπός του ΝΠΙΔ με την επωνυμία Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου «η περίθαλψις εις τον εν Κιμώλω “Οίκο Περιθάλψεως” των εκ της Νήσου Κιμώλου καταγομένων πτωχών, εγκαταλελειμμένων γερόντων».

Κατά λογική συνέπεια και επαγωγική ακολουθία, η παροχή υπηρεσιών Γηροκομείου ή όπως θα λέγαμε σήμερα η θεμελίωση Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων εντός του Οίκου Περιθάλψεως στην Κίμωλο αποτελεί τη βασική επιθυμία του ευεργέτη Γεωργίου Οικονόμου Αφεντάκη, ως έχει διατυπωθεί σαφώς σε διάταξη της διαθήκης του.  Επιπλέον, η περίθαλψη πτωχών και εγκαταλελειμμένων γερόντων έχει παραμείνει διαχρονικά έως σήμερα ο βασικός στόχος του εν λόγω Ιδρύματος σε όλες ανεξαιρέτως τις νομοθετικές παρεμβάσεις για τον καθορισμό του κανονισμού λειτουργίας του κατά τη διάρκεια των χρόνων. Άλλωστε, ως Γηροκομείο έχει εντυπωθεί στις συνειδήσεις των όπου γης Κιμωλίων η χρήση του «Οίκου Περιθάλψεως» που βίωσαν εμπειρικά για πάρα πολλά χρόνια την βαρυσήμαντη και πολύτιμη προσφορά του Γηροκομείου στον «Οίκο Περιθάλψεως» στην Κίμωλο που αποτέλεσε στολίδι και καύχημα για την περιοχή.  Δεδομένων των ανωτέρω η Δημοτική μας Παράταξη έχει καθήκον και υποχρέωση να εναντιωθεί στις προσπάθειες αθέμιτης αλλοίωσης, άστοχης μεταβολής και δόλιας παραχάραξης της βασικής βούλησης του μεγάλου μας ευεργέτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Σχολιάστε