Ένταξη έργου του Δήμου Καρπενησίου στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» προϋπολογισμού 2.018.410€

Εντάχθηκε έργο του Δήμου Καρπενησίου στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 2.018.410,00 €. 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Καρπενησίου και αφορά στην επέκταση ανάπτυξης ενός σύγχρονου συστήματος τηλεμετρίας που  ενσωματώνει όλα τα ενεργά σημεία ελέγχου του εξωτερικού υδραγωγείου.  Η εγκατάσταση σύγχρονων οργάνων μέτρησης παροχής, πίεσης και στάθμης αλλά και αναλυτών ενέργειας,  η αντικατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων, υποβρύχιων και ξηρού τύπου, με νέα εξαιρετικά υψηλής απόδοσης τόσο υδραυλικά (αντλία) όσο και ηλεκτρικά (κινητήρας),  εγκατάσταση σύγχρονων ρυθμιστών στροφών.

Επίσης περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού 999Kw, για βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας με χρήση ΑΠΕ του Δήμου Καρπενησίου με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης,  προσφέροντας εξοικονόμηση στον Δήμο περίπου 150.000 ευρώ το χρόνο.

Ο Δήμος Καρπενησίου έχει υποβάλει συνολικά 12 προτάσεις με 35 υποέργα στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» συνολικού προϋπολογισμού  περίπου 17 εκ. €., έργα τα οποία οδηγούν σε ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα για το Δήμο μας. Έργα τα οποία στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση  χρημάτων από καταναλώσεις  κάνοντας τον δήμο παραγωγό, στην αναβάθμιση των σχολικών και αθλητικών εγκαταστάσεων, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην αναβάθμιση της λειτουργίας του Δήμου, στον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού, στη δημιουργία δικτύων μονοπατιών μέσα από τα οποία προβάλλεται η ιστορία του τόπου μας, στον έλεγχο προσεισμικού ελέγχου κρίσιμων υποδομών και κτιρίων του δήμου.

Μετά από κάθε ένταξη στόχος είναι η γρήγορη δημοπράτηση και εκτέλεση των έργων. 
Σχολιάστε