Δήμος Σαρωνικού: Στο “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” η πρόταση για Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού

Έγκριση για ένταξη στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ έλαβε η πρόταση του δήμου Σαρωνικού για Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού με στόχο την εξασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€ θα χρηματοδοτηθεί εξολοκλήρου από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Εσωτερικών χωρίς ο δήμος να καταβάλει ίδιους πόρους. 

«Υποβάλαμε πρόταση για χρηματοδότηση ενός έργου καίριας σημασίας για την περιοχή μας, καθώς αφορά στο νερό, στο βασικότερο αγαθό της ανθρώπινης διαβίωσης. Είμαστε, γι’ αυτό ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που εγκρίθηκε η Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, που αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού στο σύστημα ύδρευσης από την πηγή έως και τον καταναλωτή, με βάση τη σχετική νομοθεσία και τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις», δήλωσε ο δήμαρχος Σαρωνικού, Πέτρος Φιλίππου, αναφερόμενος στην χρηματοδότηση του έργου.  

Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού συνιστούν μία ολιστική προσέγγιση ποιοτικής διαχείρισης των υδάτων σε εφαρμογή της αρχής των «πολλαπλών φραγμάτων», (multiple barriers) που εστιάζει στη λήψη μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης διασφαλίζοντας:

  • την ελαχιστοποίηση παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό από την πηγή,
  • τη σωστή επεξεργασία του ύδατος ώστε να είναι κατάλληλο για πόση,
  • τη σωστή διανομή σε δίκτυα ύδρευσης, ανεξάρτητα του μεγέθους των δικτύων αυτών.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζουμε ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημοπράτησης της αντικατάστασης αμιαντοσωλήνων ύδρευσης στη Σαρωνίδα, συνολικού κόστους 2,5 εκατ. ευρώ και παράλληλα υποβλήθηκε στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» πρόταση για αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στο δήμο Σαρωνικού, συνολικής αξίας 2 εκατ. ευρώ.  
Σχολιάστε