Δήμος Ληξουρίου: Προσλήψεις στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό «ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ»

Ο Δήμος Ληξουρίου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την προσεχή στελέχωση του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού «ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ» με το αναγκαίο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του.

Ειδικότερα βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας (Ο.Κ.Α.Π.) Κεφαλληνίας, η διαδικασία πλήρωσης θέσεων σύμφωνα με την αριθ. οικ. 1068/16-9-2021 ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021 (ΑΔΑ: ΩΜΚΛΟΚΟΙ-ΔΟΗ) για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και αφορά μεταξύ άλλων, δύο (2) άτομα ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας και ένα (1) άτομο ειδικότητας ΥΕ Βοηθών Μαγείρων, που θα προσληφθούν στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό «ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ» με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Οι αιτήσεις υποψηφίων υποβάλλονται στον Ο.Κ.Α.Π. που είναι ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος.
Σχολιάστε