Δήμος Κω: Συγκρότηση δύο ομάδων ψυχοκοινωνικής στήριξης

Την συγκρότηση δύο ομάδων ψυχοκοινωνικής στήριξης, σε σημαντικά ζητήματα ενδιαφέροντος της κοινωνίας, ανακοίνωσε το «Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Κω». 

Η πρώτη ομάδα, «Ομάδα γονέων», εστιάζει στο γονεϊκό ρόλο και στις σχέσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο. 

Η δεύτερη ομάδα, «Διαχείριση άγχους», απευθύνεται σε ενήλικες που ενδιαφέρονται να μάθουν να αναγνωρίζουν το δυσλειτουργικό άγχος και τους τρόπους αντιμετώπισής του.

Επιστημονικά υπεύθυνες των ομάδων είναι, η Κοινωνική Λειτουργός Ταπανά Σταματία, του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας που ανήκει στο Κέντρο Κοινότητας και η Ψυχολόγος Δημοπούλου Ειρήνη, του Κέντρου Κοινότητας. 

Χώρος διεξαγωγής της δράσης είναι το Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο Κω (ΧΑΝΙ). 

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι 5 Νοεμβρίου στο Κέντρο Κοινότητας, Εθελοντών Παλαιών Πολεμιστών 3, με τηλ. επικοινωνίας: 2242021502, όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται για πληροφορίες. 

 
Σχολιάστε