Δήμος Κω: Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων

Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων θα εκπονήσει ο Δήμος Κω.

Για το σκοπό αυτό κατέθεσε πρόταση η οποία θα χρηματοδοτηθεί με 49.600€ από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Αρ. Απόφασης 223.1.2/2021). 

Η πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος Κω αφορά σε όλο το νησί, σε όλα τα οικιστικά σύνολα, είτε αναφέρονται σε σχέδιο πόλης είτε σε οικισμούς, προκειμένου να καταγραφούν οι κοινόχρηστοι & κοινωφελείς χώροι και η αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου.

 
Σχολιάστε