Δήμος Κω: Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2021 (ΦΕΚ 169/Α΄) δημοσιεύτηκε και ισχύει ο νέος Νόμος – πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, το πρόγραμμα « ΑΡΓΟΣ».

Στο πλαίσιο προστασίας των ζώων προβλέπεται η τήρηση Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς.

Οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς (σκύλων και γατών) έχουν την υποχρέωση να καταγράψουν ηλεκτρονικά τα ζώα τους μέσω πιστοποιημένων κτηνιάτρων και να λάβουν βεβαίωση της ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής.

Επίσης, θα πρέπει να εφοδιαστούν με το έγγραφο ταυτοποίησης (Διαβατήριο).

Η στείρωση γίνεται υποχρεωτική για όλα τα δεσποζόμενα ζώα άνω του ενός έτους.

Η μη τήρηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων από τον Νόμο, επισύρει διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα στους ιδιοκτήτες.

Ο Δήμος συνδράμει με διάφορες δράσεις τους φίλους των ζώων όπως διανομή τροφής ενώ προετοιμάζει δράσεις για την ευζωία των αδέσποτων, όπως παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, τοποθέτηση ταϊστρών και ποτίστρων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Κω έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Σε αυτό το πλαίσιο, η μελέτη κατασκευής βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης και επίκειται στους επόμενους μήνες η δημοπράτηση του έργου.
Σχολιάστε