Δήμος Κιλελέρ: Ο Θανάσης Νασιακόπουλος προωθεί το πρόγραμμα της «Ευφυούς Γεωργίας»

Συνάντηση σε πολύ καλό κλίμα είχε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τον Υφυπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας και δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της πρώτης ενημερωτικής επαφής που έγινε στα πλαίσια του συνεδρίου της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη. Εκεί αρχικά συζητήθηκε το θέμα της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» και η δυνατότητα ένταξης σε αυτό του προγράμματος της «Ευφυούς Γεωργίας», της ολοκληρωμένης δηλαδή προσέγγισης και διαχείρισης της αγροτικής δραστηριότητας η οποία αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες.

Ο Θανάσης Νασιακόπουλος έθεσε αρχικά ως προαπαιτούμενο της λειτουργίας του προγράμματος  «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» τη στελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών με  εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και την περαιτέρω εξειδίκευση του υφιστάμενου προσωπικού, άποψη την οποία υιοθέτησε και ο Υφυπουργός διαβεβαιώνοντάς τον ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος τόνισε ότι ο Δήμος Κιλελέρ προτίθεται να υλοποιήσει το πρόγραμμα της «Ευφυούς Γεωργίας» ακόμα και με ιδίους πόρους έχοντας την πεποίθηση ότι αυτό θα αποβεί πολλαπλά χρήσιμο στους αγρότες. Ο κ. Λιβάνιος, ύστερα από την κατάθεση των ολοκληρωμένων και τεκμηριωμένων προτάσεων του Θανάση Νασιακόπουλου, συμφώνησε να ενταχθεί κατ΄ αρχάς η «Ευφυής Γεωργία» στο πρόγραμμα της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Ενδεικτικά αναφέρετε ότι  για να λειτουργήσει το πρόγραμμα θα δημιουργηθεί στους Δήμους ένα κέντρο συλλογής και επεξεργασίας χρηστικών πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα του εδάφους των καλλιεργούμενων γαιών, τις ασθένειες των φυτών, τις μετεωρολογικές  συνθήκες, την άρδευση των χωραφιών κ.λπ.  οι οποίες στη συνέχεια θα κοινοποιούνται στους αγρότες συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών τους.

Και οι δύο συνομιλητές συμφώνησαν ότι το πρόγραμμα είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί στη Θεσσαλία την μεγαλύτερη σε έκταση καλλιεργούμενη περιοχή της χώρα και για  έχει επιτυχία απαιτείται η  ενεργή συμμετοχή των αγροτών στην υλοποίησή του. Τόνισαν επίσης ότι απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η δορυφορική καταγραφή όλων των δεδομένων που αφορούν στις αγροτικές καλλιέργειες  με σκοπό την πληρέστατη ενημέρωση και την αρωγή των αγροτών.

Κλείνοντας τη συνάντηση συμφωνήθηκε και από τις δύο πλευρές η πραγματοποίηση νέας επαφής στην οποία θα διευκρινιστούν όλες οι λεπτομέρειες που σχετίζονται με την προώθηση του προγράμματος της «Ευφυούς Γεωργίας».
Σχολιάστε