Συντάχθηκε η Ειδική Έκθεση επί του απολογισμού της οικονομικής διαχείρισης της ΕΝΠΕ

Στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) συμμετείχε με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου ο Χαράλαμπος Κόκκινος (Περιφερειακος Σύμβουλος Ν. Αιγαίου και επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) .

Στη συνεδρίαση παρέστησαν και τα πέντε (5) μέλη του και συντάχθηκε και υπογράφτηκε η Ειδική Έκθεση επί του Απολογισμού της Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΝ. Π. Ε.

Η απόφαση του Εποπτικου Συμβουλίου της ΕΝΠΕ στάλθηκε από τον Πρόεδρο του κ. Ν. Παπαγεωργίου (Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής) στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Βορίδη και στο Δ. Σ. της ΕΝ. Π. Ε.
Σχολιάστε