Συνέχιση της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών στην Κέρκυρα με υπογραφή Ρόδης Κράτσα

Τη συνέχιση της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων σηματοδοτεί η υπογραφή της απόφασης ένταξης του εν λόγω προγράμματος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου. Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 635.750 €.

Πρόκειται για την Πράξη «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων», η οποία θα έχει ως ημερομηνία έναρξής της την 1η Νοεμβρίου 2021 και θα διαρκέσει ως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Αναλυτικότερα, η εν λόγω Πράξη έχει ως στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και συγκεκριμένα, για την υποστήριξη των γυναικών που υποφέρουν ή απειλούνται από αυτήν. 

Α. Φιλοξενία των Γυναικών και των Παιδιών τους

Β. Κοινωνική στήριξη

Γ. Ψυχολογική στήριξη

Δ. Υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση

Ε. Δράσεις Δικτύωσης

Οι Ξενώνες Φιλοξενίας αναπτύχθηκαν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 2009-2013». Αποτέλεσε το πρώτο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης προς όφελος των γυναικών για την αντιμετώπιση της βίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και το οποίο ενσωματώθηκε το 2010 στο «Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013», ως ένας από τους τέσσερις στρατηγικούς στόχους του.

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας προσφέρει υπηρεσίες πρώτης γραμμής καλύπτοντας την ανάγκη παροχής υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας. Στόχος του Ξενώνα είναι να παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. Διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα.
Σχολιάστε