Συνεδρίασε η Επιτροπή Ισότητας της ΚΕΔΕ

Πως μπορούν οι δήμοι να συμβάλουν στην ελαχιστοποίηση των φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας ή σεξουαλικής παρενόχλησης και έμφυλης βίας; Μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη γυναικοκτονιών και με τι μέσα και δομές μπορούν να υποστηρίξουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας;

Με ποιους φορείς πρέπει να συνεργαστούν οι δήμοι και σε ποιες συνέργειες μπορούν να προβούν για να προστατεύσουν τις τοπικές τους κοινωνίες από αυτά τα φαινόμενα, τα οποία στην περίοδο της πανδημίας οξύνθηκαν;

Σε αυτά τα ερωτήματα αναζητά απαντήσεις η Επιτροπή Ισότητας της ΚΕΔΕ, η οποία συνήλθε χθες υβριδικά.

Με πρωτοβουλία της, η Επιτροπή Ισότητας της ΚΕΔΕ θα προχωρήσει στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας.

Σκοπός αυτής της συνεργασίας θεσμικών και επιστημονικών φορέων είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μελών των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας και των στελεχών των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων, προκειμένου να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να συμβάλλουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων, είτε πρόκειται για την αντιμετώπιση περιστατικών παρενόχλησης και έμφυλης βίας, είτε για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κοινά και πιο συγκεκριμένα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας της ΚΕΔΕ Μαρία Κακαλή, δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, θα υπογραφεί στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου της ΚΕΔΕ, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη 14-16 Οκτωβρίου.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης ανακοίνωσε ότι ανάλογο μνημόνιο συνεργασίας θα υπογραφεί  από την ΚΕΔΕ, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, για να συμβάλει και η Αυτοδιοίκηση στην ελαχιστοποίηση του προβλήματος ενδοοικογενειακής Βίας.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΚΕΔΕ Γιάννης Καραγιάννης υπογράμμισε ότι θα προχωρήσουν άμεσα οι συνέργειες της Αυτοδιοίκησης με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με στόχο τον συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών και της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Ισότητας σε ότι αφορά στην αντιμετώπιση φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας διαπιστώθηκαν τα εξής:

  • Να διατυπωθεί ένα σχέδιο – οδηγός για όλους τους δήμους
  • Να δημιουργηθεί Δίκτυο Δομών για την υποστήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, με την αναβάθμιση των υπαρχόντων και τη λειτουργία νέων δομών, αναβαθμίζοντας παράλληλα τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
  • Να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των δομών αυτών και μετά το 2023 είτε μέσω του νέου ΕΣΠΑ, είτε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
  • Να υπάρξει ενημέρωση της κοινωνίας για θέματα ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας.
  • Να αναγνωριστεί ο όρος γυναικοκτονία στον νέο Ποινικό Κώδικα.
  • Οι δήμοι, με την αρωγή ειδικών επιστημόνων, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, αλλά και των σχολικών κοινοτήτων με τη συνεργασία σχολικών επιτροπών, εκπαιδευτικής κοινότητας και ειδικών επιστημόνων, λαμβάνοντας υπόψη καλές πρακτικές άλλων χωρών.

Να υπάρξουν συνέργειες με τα κατά τόπους επιμελητήρια και άλλους παραγωγικούς φορείς  με στόχο την υποστήριξη των θυμάτων βίας και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Σχολιάστε