Στη Θεσσαλονίκη συνεδριάζει την Παρασκευή (10/9) το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ

Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται την Παρασκευή (10/9) η πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.

Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης και ώρα 19.00.

Για όσους δεν θα παρευρεθούν στη συνεδρίαση, υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις εργασίες του ΔΣ της ΚΕΔΕ μέσω της ιστοσελίδας της ΚΕΔΕ, στο www.kede.gr .

Τα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση είναι τα εξής:

  1. Ενημέρωση Προέδρου.
  2. Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Οργανισμού Έρευνας & Ανάπτυξης «διαΝΕΟσις» για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: “Οδικός Χάρτης για μια δομική διοικητική μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα”.

Εισηγητής:  κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

  1. Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΕ) και του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).

Εισηγητής:  κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

  1. Επικαιροποίηση των Παρατηρήσεων επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ‘‘ΆΡΓΟΣ’’ και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών», σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 193/19.5.2021 απόφασης.

Εισηγητής:  κ. Ι. Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για να εγκριθούν όλοι οι επιλαχόντες αγρότες των σχεδίων βελτίωσης της Προκήρυξης 2018.

Εισηγητής:  κ. Δ. Τζιαχρήστας, Πρόεδρος Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης

  1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕΔΕ ως προς την επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών έτους 2022.

Εισηγητής:  κ. Σ. Μαντές, Αν. Προϊστάμενος Οικονομικής Διεύθυνσης ΚΕΔΕ

  1. Ορισμός εκπροσώπου ΚΕΔΕ στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. με την Επωνυμία «Εταιρεία Ασφαλιστικών-Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης» (δ.τ. ΕΑΣΥ ΑΑΕ-ΟΤΑ), την 14ηΣεπτεμβρίου 2021.

Εισηγητήςκ. Ι. Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ

  1. Χορήγηση αιγίδας στο 6οΕτήσιο Διήμερο Συνέδριο «[email protected] Cities – [email protected] Citizens».

Εισηγήτριακ. Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

  1. Χορήγηση αιγίδας στο 1οΣυνέδριο του Δικτύου CIVINET Greece-Cyprus.

Εισηγήτριακ. Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

  1. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.Σχολιάστε