Προσλήψεις στον Δήμο Σουφλίου

Στην άμεση κάλυψη 3 θέσεων εποχικού προσωπικού προχωρά άμεσα ο Δήμος Σουφλίου.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβασης εργασίας. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.’

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΠΕΙΤΕ ΕΔΩ
Σχολιάστε