Προσλήψεις από τον Δήμο Μεταμόρφωσης

Στην άμεση πρόσληψη 6 ατόμων για την πλήρωση θέσεων εποχικών αναγκών προχωρά άμεσα ο Δήμος Μεταμόρφωσης.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών. Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακροχρόνια ανεργία, (πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ), εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, που αποκτήθηκε είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, και εκπληρώνουν σειρά κοινωνικών κριτηρίων: αριθμός ανήλικων τέκνων, πολυτεκνική ή τριτεκνική ιδιότητα, ΑμΕΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΠΕΙΤΕ ΕΔΩ
Σχολιάστε