Ορισμός Αντιδημάρχου και Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου στον Δήμο Σιντικής

Με απόφαση του Δημάρχου Σιντικής κ.Φώτη Δομουχτσίδη ορίστηκαν οι κ.κ. Λεωνίδας Λεωνάκης και Κυριάκος Μαυροφρύδης ως Αντιδήμαρχος και Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα ορίζει:

  • Τον κ.Λεωνίδα Λεωνάκη έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ποιότητας Ζωής (Περιβάλλοντος, Πρασίνου κλπ.) και Αθλητισμού με θητεία από 03/09/2021 έως 31/08/2022.
  • Τον κ.Κυριάκο Μαυροφρύδη Εντεταλμένο Σύμβουλο αρμόδιο για τα Δημοτικά Κοιμητήρια, την αποκομιδή των Απορριμμάτων και την Ανακύκλωση.

 
Σχολιάστε