OTA VOICE
Αυτοδιοικητικά Νέα Δήμοι

Δήμος Ζίτσας: Ολοκληρώθηκε το Διαδικτυακό Συνέδριο: «Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά: Ο θησαυρός της Ηπείρου»

Η εταιρεία STRATIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, ως ανάδοχος του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Ανάπτυξης του έργου “AGRIFARM”» του Δήμου Ζίτσας στο πλαίσιο του έργου «Social Agribusiness and Farmworkers Cooperatives – AGRIFARM» (INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020), διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου Διήμερο Διαδικτυακό Συνέδριο με τίτλο: «Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά: Ο θησαυρός της Ηπείρου». Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε μέσω online πλατφόρμας.

Στόχος του συνεδρίου, όπως και του έργου AGRIFARM, ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων για θέματα που αφορούν στη δημιουργία νέων συνεταιριστικών / συνεργατικών σχημάτων στον αγροτικό τομέα, καθώς και στη συνεργασία με δίκτυα καταναλωτών, στην παροχή τεχνογνωσίας για την καλλιέργεια – επεξεργασία – τυποποίηση και συσκευασία Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών και στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ιδεών και καινοτόμων σχεδίων προώθησης και marketing για την Αγορά των Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών.

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου Τρίτη (7/9), η διάρκεια της οποίας ήταν από τις 15:00 μ.μ. μέχρι τις 21:00 μ.μ. , ξεκίνησε με τις εγγραφές των συμμετεχόντων στην διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε το συνέδριο και ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί από τον κύριο Νικόλαο Δημητριάδη (Γενικό Διευθυντή της εταιρείας STRATIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ), τον κύριο Νικόλαο Γούση (Προϊστάμενο του τμήματος Προγραμματισμού & Οργάνωσης του Δήμου Ζίτσας) και τον κύριο Σταύρο Τασιούλα (Προϊστάμενο Επιδοτήσεων στον Γεωργικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων). Στη συνέχεια ακολούθησαν οι Έλληνες εταίροι του έργου οι οποίοι παρουσίασαν τις δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί καθώς και αυτές που πρόκειται να υλοποιηθούν μέχρι τις 31/12 ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.

Η αρχή έγινε με τον κύριο Κωνσταντίνο Οικονομόπουλο (Γενικό Γραμματέα της ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 ΑΜΚΕ) και αμέσως μετά η κυρία Πασχαλίνα Χατζοπούλου (Διευθύντρια Ερευνών στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ) η οποία εκτός από τις δράσεις του ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ ως εταίρου του έργου, παρουσίασε και μια εισήγηση με θέμα: «Ερευνητικές δραστηριότητες για την ανάδειξη και αξιοποίηση των Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών της Ηπείρου». Ο κύριος Απόστολος Γείτονας (STRATIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ – Υπεύθυνος υποκαταστήματος Ηπείρου) παρουσίασε για λογαριασμό του Δήμου Ζίτσας τις δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί από τον Δήμο στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Έργο, καθώς και εκείνες που προβλέπεται να υλοποιηθούν.

Ο επόμενος ομιλητής κύριος Τζιμίκας Στέργιος (Ιατρός και Ιδιοκτήτης της εταιρείας ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΚΕ) είχε ως θέμα του «τα βιολειτουργικά προϊόντα από την χλωρίδα του τόπου μας». Μέσω της εισήγησής του, μίλησε για καινοτόμα προϊόντα από τα Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά της Ελληνικής χλωρίδας. Παρουσίασε την μονάδα της DIOSCURIDES ΙΚΕ στην οποία γίνεται καλλιέργεια, παραγωγή και μεταποίηση φαρμακευτικών φυτών και προϊόντων. Τέλος, αναφέρθηκε στην εφαρμογή που μπορούν να έχουν εκχυλίσματα από τα Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά σε βιολειτουργικά προϊόντα στο μέλλον. Ακολούθησε η κυρία Γρηγοριάδου Αικατερίνη (Εντεταλμένη Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Γενετικής, Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ – Δήμητρα) της οποίας το θέμα ήταν: «AgriDiver Cluster: Δημιουργώντας ένα συνεργατικό σχήμα αξιοποίησης της Ελληνικής βιοποικιλότητας και των φυτογενετικών πόρων».

Μέσα από την εισήγησή της, παρουσίασε την αξία του συνεργατισμού, αλλά και τις ενέργειες που έγιναν ώστε να δημιουργηθεί ένα συνεργατικό cluster του οποίου τα μέλη με συντονισμένες κινήσεις θα πετύχαιναν τους σκοπούς τους. Σκοπός ήταν η δημιουργία ενός cluster που θα συμβάλλει στην αειφορική αξιοποίηση της βιοποικιλότητας και των φυτογενετικών πόρων με έμφαση στα Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά. Ο επόμενος εισηγητής, ο κύριος Ράγκος Αθανάσιος (Γεωπόνος – Γεωργοοικονομολόγος MSc., Ph.D., Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτου Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ) παρουσίασε την ομιλία του με θέμα: «Επενδύοντας στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά». Μέσα από επιχειρηματικά σχέδια (business plans) καθώς και χρηματοοικονομικές αναλύσεις για τα Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, έγινε η διαπίστωση ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές στον συγκεκριμένο τομέα. Η ομιλία συνεχίστηκε με την ανάλυση της υφιστάμενης αγοράς προϊόντων βοτάνων και ακολούθησαν τρόποι και συμβουλές για το πως μπορεί να γίνει η προώθηση του προϊόντος. Η ομιλία ολοκληρώθηκε με την αναφορά στην Κοινή Αγροτική Πολιτική για το 2021 – 2027 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρώτη μέρα του συνεδρίου έκλεισε με τον κύριο Οικονόμου Ανδρέα (Αναπληρωτή Καθηγητή στο Παιδαγωγικό τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ – αντιπρόεδρο του Λαϊκού Πανεπιστημίου Αλληλέγγυας Κοινωνικής Οικονομίας ) ο οποίος είχε ως θέμα εισήγησης: «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στον Αγροτικό τομέα. Καλές πρακτικές από την εφαρμογή τους». Η εισήγηση του κυρίου Οικονόμου ξεκίνησε με μια αναφορά στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και στο κατά πόσο είμαστε έτοιμοι για αυτή και υπό ποιες προϋποθέσεις. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν περιπτώσεις συνεργατικών σχημάτων στον Ελλαδικό χώρο που λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία. Η ομιλία συνεχίστηκε με μια αναφορά στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο Αλληλέγγυας Κοινωνικής Οικονομίας και στις δράσεις και στα έργα που πραγματοποιούνται στους κόλπους τους. Η ομιλία ολοκληρώθηκε με μια εκτενή αναφορά στην εταιρεία Myrovolos Organics η οποία λειτουργεί ως οικοτεχνία (οικογενειακή επιχείρηση) και δραστηριοποιείται στον χώρο των Αρωματικών Φυτών και Βοτάνων.

Η επόμενη ημέρα του συνεδρίου Τετάρτη (8/9), της οποίας η διάρκεια ήταν από τις 10:00 μέχρι τις 16:00 ξεκίνησε με τις εγγραφές των συμμετεχόντων. Ο πρώτος εισηγητής της ημέρας, κύριος Καπανιάρης Αλέξανδρος (Μέλος ΣΕΠ Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Θεσσαλίας, κλάδου Πληροφορικής) παρουσίασε την εισήγησή του με θέμα: «Επιστημονικές καταγραφές βοτάνων: Από τον Θεόφραστο στο έργο Flora Graeca». Η ομιλία ξεκίνησε με αναδρομή στην αρχαιότητα και στην χρήση των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών από τον Οδυσσέα και τον Κένταυρο Χείρωνα, στον Θεόφραστο και στον Ιπποκράτη. Ακολούθησε αναφορά στο μεγαλειώδες έργο Flora Graeca του βρετανού καθηγητή Βοτανικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης Johannes (John) Sibthorp MD. (1758-1796). ο οποίος γνώριζε τα κλασικά κείμενα του Θεόφραστου και του Διοσκουρίδη, και πραγματοποίησε δύο ταξίδια στον ελλαδικό χώρο: το πρώτο από το 1784 ως το 1787 και το δεύτερο από το 1794 ως το 1795. Συνοδευόμενος από τον Bauer, ο Sibthorp περιόδευσε την επικράτεια και συνέλεξε 996 είδη φυτών.

Η επόμενη εισηγήτρια κυρία Λάζαρη Διαμάντω (Καθηγήτρια Φαρμακογνωσίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) είχε εισήγηση με θέμα: «Ελληνικά Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά: Η συμβολή τους στην υγεία και την διατροφή». Μέσα από μια πλήρως εμπεριστατωμένη και άρτια τεκμηριωμένη παρουσίαση οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το πως τα Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά παίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία και στην διατροφή και πώς αξιοποιούνταν από την εποχή της Αρχαιότητας. Έγινε αναφορά στο πως μπορούν να αξιοποιηθούν στην γαστρονομία και ακολούθησε εκτενής αναφορά όχι μόνο στα 5 Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά που πραγματεύεται το έργο AGRIFARM (τσάι του βουνού, ρίγανη, μελισσόχορτο, φασκόμηλο, χαμομήλι) αλλά και σε πολλά άλλα. Ο επόμενος ομιλητής κύριος Κασσαβέτης Δημοσθένης (Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) μίλησε για την «σημασία και τον ρόλο των επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης».

Μέσω της εισήγησής του αναφέρθηκε στην Κοινωνική Οικονομία και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κόλπο της και πως αυτές φωτίζουν το δρόμο με τρόπο διαφορετικό από την παγκοσμιοποίηση την οικονομία και γενικά την κοινωνία. Αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασίας του Κράτους και του τρίτου τομέα της οικονομίας (Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία) και έκλεισε την ομιλία του αναφερόμενος στις πολιτικές που ακολουθεί το κράτος. Στη συνέχεια, η κυρία ΒογιατζήΚαμβούκου Ελένη (Καθηγήτρια Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών) ανέπτυξε το θέμα της με τίτλο: «Η σημασία της ορθής καλλιεργητικής πρακτικής των Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών για παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας». Μέσω της εισήγησής της, παρουσιάστηκαν οι σωστοί τρόποι με τους οποίους πρέπει κάποιος να δουλέψει αν θέλει να παράγει προϊόντα αξίας. Από την αρχή της καλλιέργειας μέχρι και το τελικό προϊόν, έδειξε τον τρόπο μέσα από μελέτες και έρευνες για το πώς πρέπει να καλλιεργείται ένα προϊόν ώστε να αποκτήσει υψηλή προστιθέμενη αξία.

Το συνέδριο έκλεισε με τον κύριο Σγούρο Δημήτριο (Γεωπόνο M.L.A.) ο οποίος στην εισήγησή του με τίτλο: «Αρωματικά Φυτά: Εκκίνηση επιχείρησης – χρηματοδοτικά εργαλεία» παρουσίασε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να κινηθεί ώστε να ξεκινήσει μια επιχείρηση πάνω στα Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά και τι χρηματοδότηση και οικονομική βοήθεια μπορεί να πάρει.

Λίγα λόγια για το έργο

Το έργο «Social Agribusiness and Farmworkers Cooperatives – AGRIFARM» στοχεύει στην υποστήριξη, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, εκπαίδευσης, δικτύωσης και προώθησης, της δημιουργίας νέων συνεταιριστικών / συνεργατικών σχημάτων, τα οποία θα δραστηριοποιηθούν σε δυναμικές αγροτικές καλλιέργειες (π.χ. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά) τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία. Ειδικότερα επιδιώκεται η ανάπτυξη της Κοινωνικής Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με το πλαίσιο και τις συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργεί η Κοινωνική Οικονομία, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να διαμορφωθεί ένα φιλικό και ευνοϊκό περιβάλλον για την συνεργασία των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα, διευκολύνοντας έτσι τη διανομή των Αγροτικών Προϊόντων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την από κοινού παρουσία στο χώρο του Branding και της Σήμανσης (Labeling).

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται:

 •  Πρότυπα επιχειρηματικά σχέδια για τη δημιουργία συνεργατικών / συνεταιριστικών σχημάτων στον αγροτικό τομέα
 •  Καινοτόμα σχέδια προώθησης και Marketing
 •  Αναλυτικοί οδηγοί (manuals) με προδιαγραφές καλλιέργειας, επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας αναφορικά με νέες καλλιέργειες αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών
 •  Προώθηση της συνεργασίας των παραγωγών με δίκτυα καταναλωτών
 •  Δράσεις πληροφόρησης, δικτύωσης, συμβουλευτικής, προώθησης και εκπαίδευσης
 •  Δημιουργία ενός Ελληνο-Ιταλικού Επιστημονικού Κέντρου για τoν συνεργατισμό στον αγροτικό τομέα. Στο πλαίσιο του έργου, το Κέντρο αυτό, θα παρέχει καθημερινή υποστήριξη, με εξειδικευμένους επιστήμονες, στους αγρότες των περιοχών παρέμβασης.

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από τους εξής φορείς:

 •  ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ – Επικεφαλής Εταίρος (Ελλάδα)
 •  ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (Ελλάδα)
 •  ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ (Ελλάδα)
 •  Δήμος TORRE SANTA SUSANNA (Ιταλία)
 •  Συνομοσπονδία Ιταλών Αγροτών Απουλίας – CIA Apulia (Ιταλία).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο θα βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου https://project-agrifarm.eu/
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 26510 62819 ή στο e-mail [email protected]

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΔΩ

Σχετικά Άρθρα

Ο Παπαστεργίου στη Βοστώνη, για τις Έξυπνες πόλεις του σήμερα και του αύριο

otavoice

Επιχειρηματίας δώρισε δύο οχήματα, στην Ασφάλεια Καλάμου & στο ΑΤ Ωρωπού

otavoice

Κιλκίς: Αποκαλυπτήρια αίθουσας “Βασίλη Μακρίδη” στην Παλαιοντολογική Έκθεση

otavoice

Επίσκεψη του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ανάληψης, στον Δήμαρχο Λεβαδέων

otavoice

Δήμος Μαλεβιζίου: Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στο Γάζι

otavoice

Παχατουρίδης: «Με σύμμαχο την Περιφέρεια Αττικής προχωράμε τα όνειρά μας»

otavoice