Δήμος Ορεστιάδας: Προμήθεια δύο καινούριων αυτοκινήτων από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ο

Η Δ.Ε.Υ.Α Ορεστιάδας προέβη στην προμήθεια δύο καινούριων 1½  cab ημιφορτηγών 4×4  αυτοκινήτων diesel , προϋπολογισμού 46.400 € . 

Με την προσθήκη των αυτοκινήτων αυτών, ο στόλος αυξήθηκε κατά 9 νέα οχήματα την τελευταία πενταετία.

Η στόχευση της Δ.Ε.Υ.Α.Ο είναι να εξασφαλίζει ασφαλείς συνθήκες εργασίας και αμεσότητα στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε ύδρευση και αποχέτευση .      
Σχολιάστε